Global Goals & Nicaragua

Alle Global Goals op een rijtje. Bron: UNDP.

De Global Goals: Doelen voor Duurzame Ontwikkeling

De Global Goals vormen gezamenlijk een krachtig streven naar een gelijkere en eerlijkere wereld, met een duurzame visie op economische ontwikkeling. De Global Goals, ook wel bekend als Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn wereldwijde doelen die landen in de VN overeengekomen zijn om wereldwijd duurzame ontwikkeling te bevorderen. Ze vervangen hiermee de bekende Milleniumdoelen, die in 2015 afliepen. In 2015 heeft de VN 17 nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld, deze moeten behaald worden vóór 2030.

Het grootste verschil tussen de Global Goals en de Milleniumdoelen is dat deze doelen voor íedereen gelden: in de rijkere en armere landen, het Westen en Oosten, Noorden en Zuiden en alles daar tussenin. De doelen zijn dan ook opgesteld om de rijkere landen mede verantwoordelijkheid te doen nemen in actie tegen klimaatverandering en oneerlijke productieketens. Ook wordt er op hogere niveaus tegen ongelijkheid gestreden. Daarnaast blijven zaken als het uitbannen van honger en armoede van belang, maar ook vrede, kwaliteitsonderwijs, duurzame energie, steden en infrastructuur, en waardig werk.

Nicaragua & de Global Goals

Hoewel alle Global Goals met elkaar verbonden zijn, en er meerdere goals gekoppeld kunnen worden aan de huidige situatie in Nicaragua, focust dit initiatief haar aandacht op de volgende vijf duurzame ontwikkelingsdoelen:

Deze doelen zijn in Nicaragua het meeste in gedrang en spelen een grote rol bij de sociale- en protestbewegingen die in april 2018 opstonden. Deze bewegingen zijn na de protesten verenigd in de Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil (Platform van Sociale Bewegingen en Civil Society Organisaties, kortweg de Articulación).

In april 2018 kondigde de regering aan de pensioenen te verlagen en de belastingen te verhogen. De FSLN-regering zou de financiële crisis in het sociale zekerheidsstelsel afwentelen op de zwakkeren in de samenleving (SDG 10). Tijdens de protesten in 2018 kristalliseerde het potentieel voor nieuwe sociale bewegingen enorm snel: overal stonden studentenbewegingen, bewegingen van autoconvocados (zelf-opgeroepen demonstranten) en bewegingen voor gerechtigheid en democratie op – vaak vanuit bestaande bewegingen (zoals de feministische- en boerenbewegingen) of in reactie tegen sterk gepolitiseerde bewegingen (zoals de studentenbewegingen).

Ook tijdens de protesten tegen de regering deden de vrouwen net zo hard als de mannen mee. Zeker 60 politieke gevangenen zijn vrouwen (2018).

Al jaren vechten sociale bewegingen in Nicaragua voor gelijkheid, met name de vrouwenbewegingen zijn al lange tijd actief. De focus ligt hierbij vooral op huiselijk geweld, maar ook op het terugdraaien van de controversiële anti-abortuswetgeving die de regering Ortega in 2007 invoerde, waarbij zelfs abortus in het geval van verkrachting en levensgevaar van de moeder strafbaar is.

Protest in San Miguelito tegen de aanleg van het Kanaal, met op de voorgrond boerenleidster Francisca Ramírez, bekend als Doña Chica (2017).

Begin april 2018 woedde er een enorme brand in het beschermde natuurgebied Indio Maíz aan de Atlantische kust van Nicaragua. Ook wel de tweede longen van Latijns-Amerika. Dit gebied ligt op de route waar de regering Ortega een langlopende concessie verleende aan Chinese investeerders door de aanleg van een interoceanisch kanaal. Net als het Panama kanaal, is dit kanaal gepland om van de Atlantische Oceaan dwars door natuurgebieden tot aan de Stille Oceaan te lopen. Behalve lokale kleine boeren en gemeenschappen die gedwongen worden te verhuizen, is ook de internationale milieubeweging tegen de aanleg van het kanaal vanwege de aantasting van de belangrijke ecosystemen en behoud van de biodiversiteit. Met de mogelijke aanleg van dit kanaal worden namelijk de belangrijkste ecosystemen van het regenwoud en het grote zoetwatermeer Cocibolca bedreigd (SDG’s 13 & 15). Sinds 2013, toen het kanaalproject bekend werd, wordt er al door de Nicaraguaanse Boerenbeweging voor Land, Meer en Soevereiniteit tegen de aanleg van het kanaal geprotesteerd. Aanvoerders van deze beweging en de Boerenbeweging zijn na de protesten in 2018 gevangen gezet (SDG 16).

This image has an empty alt attribute; its file name is pp_medardo2-1024x576.jpg
Boerenleider Medardo Mairena, die deelnam aan de dialoogtafel met Ortega, werd als één van de eersten gearresteerd en versneld veroordeeld (2018).

Toen de regering in april 2018 de grote bosbrand weigerde te blussen in Indio Maíz, én een hervorming aankondigde in het zorgstelsel waardoor de pensioenen zouden worden verlaagd en de belastingen verhoogd, nam de maatschappelijke onrust toe. Mensen gingen massaal de straat op om vredig te protesteren. De protesten werden hardhandig aangepakt en de regering zette oproerpolitie in die met scherp schoten. In totaal zijn 328 Nicaraguanen tijdens de protesten gedood, 4000 gewond geraakt, 800 gevangen gezet en zijn inmiddels meer dan 80.000 Nicaraguanen gevlucht. De vrede en veiligheid in het land, dat zich nu in een politie staat bevind, is ernstig in gevaar.

Deze protesten braken uit na ongeveer een jaar dat de zittende president zich voor een derde achtereenvolgende keer liet herkiezen, dit keer met zijn vrouw als vicepresident. De huidige president zit hiermee al 12 jaar en heeft in toenemende mate de macht naar zich toegetrokken.

“Politie, je hebt je volk verraden” staat op het protestbord dat deze demonstrant omhoog houdt (2018).

We werken samen met verschillende solidariteitsbewegingen, onderzoekers en journalisten, Nicaraguaanse sociale bewegingen en organisaties, en Nederlandse studentengroepen en organisaties (zoals de stedenbanden). Hiermee bouwen we ook actief aan doel 17: Partnerschappen voor de Global Goals.

Onder het kopje “Partners” kunt u meer vinden over de organisaties en sociale bewegingen waarmee wij in Nicaragua en Nederland samenwerken om deze Global Goals onder de aandacht te brengen en te helpen bereiken.