Stichting Flores

In 2019 heeft de Steungroep Nicaragua Stichting Flores opgericht. Stichting Flores geeft voorlichting over Nicaragua, voert acties ter ondersteuning van Nicaraguanen en maatschappelijke organisaties in Midden-Amerika en Nederland. Daarbij werft zij fondsen en subsidies voor (financiƫle) steun aan projecten, organisaties of individuen die bijdragen aan de verwezenlijking van haar doelstellingen. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld publicaties, lezingen, documentaires, tentoonstellingen, delegaties en missies naar Midden-Amerika en stimulerende initiatieven zoals de training van Nicaraguanen en voorlichting daarover in Nederland.

De Stichting Flores is ingeschreven bij de KvK in Amsterdam onder nummer 74513052 en heeft het fiscaal nummer (RSIN) 8599.30.506. Het Triodos bankrekeningnummer van Stichting Flores is: NL18TRIO0788797700

De Stichting Flores heeft de ANBI status, zie hier.

Bestuurders Stichting Flores:

  • Gerrie Ruijsink – voorzitter
  • JanGeert van der Post – secretaris/penningmeester
  • Els van Poppel – algemeen bestuurslid